Monday, June 6, 2011     17:19
autoskolavihor.com

Uslovi Upisa

kategorija

Uslovi upisa za kstegoriju

kategorija

Uslovi upisa za kstegoriju

kategorija

Uslovi upisa za kstegoriju

AM

NAPOMENA: Registri PSP-a su zakljuceni dana 14.01.2011. godine i nije dozvoljen naknadni upis kandidata. Kandidati koji su upisani u registar PSP pre 14.01.2011. godine, mogu polagati ispit kada navrše 14 godina. Od 01.01.2012. godine, kategorija PSP je prestala da važi i svi koji imaju PSP dozvolu, u obavezi su da je zamene sa AM dozvolu.

„AM“ kategorija – mopedi, laki tricikli ili laki cetvorocikli Kandidati mogu polagati ispit sa navršenih 16 godina a ispit se polaže na nacin kako se do sada polagao PSP.

Facebook

Twitter

Kontakti

E-mail:
Adresa:
Telefon:
office@autoskolavihor.com
Kornatska 71c
fix: 011/299-47-50
mob: 064/124-18-38